Moja przygoda z pszczołami rozpoczęła się w 1965 roku gdy dostałem trzy roje do zasiedlenia w ulach.

Nie mając doświadczenia w pszczelarstwie rozpoczęłem samokształcenie, zaprenumerowałem "Pszczelarstwo" a pierwszą książką pszczelarską którą kupiłem była "Intensywna gospodarka pasieczna" W.Kumko i J.Guderskiej. W 1970 roku zdałem egzamin i uzyskałem tytuł mistrza pszczelarza.

Pszczelarstwo jest moją pasją. W pasiece staram się wprowadzać nowoczesne metody gospodarki pasiecznej, aby moje umiłowanie pszczół przeradzało się w wymierne korzyści z prowadzenia pasieki